Užusienio bendruomenė įregistruota 2006 m.

This slideshow requires JavaScript.


Pagrindiniai tikslai: burti vietos gyventojus Užusienio gyvenvietės problemoms spręsti, skatinti narių pilietinį aktyvumą, atstovauti ir ginti jų interesus valdžios institucijose.

Užusienio gyvenvietė, Vilniaus miesto pietvakarių pakraštys, 6 km. nuo stoties ir 3,5 km. nuo oro uosto, apsupta puikios gamtos, miškų. Šiandien ją sudaro dviejų tipų gyvenimo sąlygos. Pirmasis tipas – senosios gyvenvietės istorija siekia XVI amžių. Šiandien gyvenvietėje yra virš 200 nuosavų namų (apie 800 gyventojų), tačiau neturi centrinės ir lietaus kanalizacijos, dujotiekio, ne visur yra vandentiekis, keliai neasfaltuoti.

Ir antrasis gyvenvietės tipas – tai šiuolaikinių mažaaukščių namų (jų yra virš 100) kvartalas su komunikacijomis ir infrastruktūra, tačiau neturi visuomeninės paskirties ir kultūros objektų, prekybos taškų.

Matome žmonių problemas, suprantame jų bejėgiškumą kovojant su neteisybe, korupcija. Tik visiems kartu – bendruomenei – mums pavyko nugalėti aukštesnių instancijų užsispyrimą, neprieinamumą paprastam žmogui. Pavyko padėti žmonėms atgauti savo žemės nuosavybę, Užusienio gyvenvietėje restauravome koplytėlę, kurioje nuo senų laikų iki šių dienų vyksta gegužinės pamaldos, atkakliai kovojame ir giname mūsų vietovėje esančią nedidelę pradinę mokyklą, jaunimas turi nuosavą, nuolat prižiūrimą futbolo stadioną, tradicinėmis tapo bendruomenės šventės, akcijos, konkursai, išvykos. Bendruomenės valdyba nuolat rūpinasi gyvenvietės aplinkos tvarkymu, organizuoja kasmetines talkas, sprendžia infrastruktūros gerinimo problemas. Visa tai darome tam, kad žmonės vertintų savo gimtojo krašto, miesto tradicijas, jas puoselėtų.

 

Reklama